Novice

Škofjeloški pasijon dostopen tudi senzorno oviranim osebam

Da bi ponudili čim boljšo izkušnjo doživetja Škofjeloškega pasijona tudi senzorno oviranim osebam, kot so slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni, bomo v ta namen posebej tehnično uredili prizorišče ob Kašči, tako imenovano prizorišče D, v dveh terminih uprizoritve:
– 28.3. ob 20. uri in
– 12.4. ob 16. uri.

Uprizoritev Škofjeloškega pasijona 2015 bo opremljena z avdiodeskripcijo oz. zvočnim opisom dogajanja. Mateja Mlačnik kot umetniški vodja gledališča Nasmeh dobro pozna uprizoritev Škofjeloškega pasijona in bo na slikovit način opisovala prizorišče, potek dogajanja, kostumografijo in masko. Na voljo bodo slušalke (s katerimi nas bo opremilo podjetje ALKEMIST).

Zavedamo se, da prireditev na prostem ob stalnem gibanju igralcev, pogostih zvokih zunanjega okolja ter narečnem govoru predstavlja za naglušne nepremostljivo oviro pri razumevanju in posledično tudi vodi k neudeležbi gledaliških predstav. Zato se v sodelovanju z Medobčinskim društvom gluhih in naglušnih Auris iz Kranja pripravlja pisni zapis govorjenega teksta. To pomeni, da se bo tekom celotne predstave na velikem ekranu predvajalo besedilo igralcev. S tem bo omogočeno spremljanje predstave tudi slabše slišečim osebam. Obenem bodo za naglušne osebe na voljo tudi indukcijske zanke, ki nam jih bo posodil Slovenski etnografski muzej (SEM). Uprizoritev spremlja tudi tolmač slovenskega znakovnega jezika.

Veččutna delavnica Doživetje Škofjeloškega pasijona

Da bi slepim in slabovidnim omogočili, da bi Škofjeloški pasijon bolje spoznali že pred samo uprizoritvijo in jo s tem lažje in bolj doživeto spremljali, smo skupaj s Slovenskim gledališkim inštitutom (SLOGI) pripravili veččutno delavnico, ki se izvaja v okviru projekta “Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam” z naslovom Doživetje Škofjeloškega pasijona. To bo delavnica, kjer bo mogoče videti besedilo Romuald-Kokaljeve priredbe Škofjeloškega pasijona v brajevi pisavi ter se seznaniti s tradicijo, potekom, vizualno podobo in uprizoritveno prakso Škofjeloškega pasijona. Udeležba bo brezplačna.

Delavnica, ki jo bo vodila mag. Sandra Jenko iz SLOGI, bo izvedena tudi v Škofji Loki in sicer;
– 19.3. ob 14. uri ob odprtju razstave za slepe in slabovidne, kjer bo predstavljena tudi tipna maketa, ki jo je po vzoru Kobetove slike »Škofjeloški pasijon« izdelala Barbara Bertalanič Domiter pod mentorstvom priznane specialne pedagoginje doc. dr. Aksinje Kermauner in je novost v muzejski predstavitvi Slovenskega gledališkega inštituta ter
– 12.4.2015 ob 14:00 uri (dve uri pred uprizoritvijo).

Taktilna maketa_SLOGI_05

alenkaŠkofjeloški pasijon dostopen tudi senzorno oviranim osebam