Novice

ŠKOFJELOŠKI PASIJON NA SEZNAMU UNESCA

Škofjeloškemu pasijonu je uspelo ali še bolje rečeno uspelo je vsem predstavnikom, ki so se intenzivno zavzemali in sodelovali v postopku, da bi bil Škofjeloški pasijon vpisan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. To so člani Pasijonske skupine, predstavniki Slovenskega etnografskega muzeja kot koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine Slovenije in Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo. Mednarodno koordinacijo so odlično opravili slovensko veleposlaništvo v Parizu v vlogi stalnega predstavništva pri UNESCO, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Ministrstvo za zunanje zadeve. Predvsem pa moram izpostaviti ambasadorko Magdaleno Tovornik, ki je bila tudi vodja slovenske delegacije na zasedanju Unesca v Adis Abebi. Le-to so sestavljali še Aleksander Igličar, Jože Štukl in Jernej Tavčar. Vsi skupaj so nam včeraj sporočili veselo novico oziroma odločitev, ki  jo je sprejel medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki ga sestavlja 24 držav pogodbenic konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine.

Ob tej priložnosti pa se kot župan v prvi vrsti želim zahvaliti vsem tisoč prostovoljcem, ki vedno znova poskrbijo za čudovite in lahko rečemo tudi čarobne uprizoritve tega najstarejšega dramskega besedila v slovenskem jeziku. Vsakemu posamezniku posebej, ki sestavi košček mozaika za celotno podobo, ki bo prihodnjič ponovno zaživela leta 2021.  Še naprej se bomo namreč trudili zagotoviti kontinuiteto uprizarjanja, saj projekt res združuje številne posameznike v skupine ter nenazadnje v celotno skupnost. Prav vsak od prostovoljcev je zaslužen za ta naš skupni dosežek.

Škofjeloški pasijon je zdaj torej vpisan na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva in je kot tak uvrščen med svetovno prepoznavno in priznano ustno izročilo in izraze, dela uprizoritvene umetnosti, družbene prakse, obrede in praznovanja, znanje in izkušnje o naravi in svetu ter tradicionalne obrtne veščine. Sicer je bil Škofjeloški pasijon kot prva enota nesnovne dediščine v slovenski register vpisan leta 2008, leta 2012 pa je bil prvi razglašen za nesnovno kulturno dediščino posebnega državnega pomena.

 Mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka

img_5068

Na fotografiji: Jože Štukl, Magdalena Tovornik, Aleksander Igličar in Jernej Tavčar (od leve proti desni), slovenska delegacija v etiopski prestolnici Adis Abeba, kjer je potekalo zasedanje medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine.

alenkaŠKOFJELOŠKI PASIJON NA SEZNAMU UNESCA